ATTC (İleri Düzey Yoga Eğitmenliği) 2016-2017

Programın amacı; katılımcıların felsefe, anatomi, meditasyon, eğitmenlik felsefesi, eğitmenlik eğitimi bilgisi gibi konuları derinlemesine okuyarak, araştırarak, yazarak edinmelerini sağlamaktır. Bir yandan eğitmenlikte yetkinleşme amaçlanmakta diğer yandan da bir süredir eğitmenlik yapanların eğitmen yetiştirebilir konuma gelmelerinin sağlanmasıdır.
 
Program 150 saat olarak tasarımlanmıştır. Bunun 50 saati online olarak internete yüklenecek derslerle verilecektir. Bu nedenle programa İzmir ve Kıbrıs’tan da katılım mümkündür. Diğer 100 saati 2 haftasonu anatomi ve fizyoloji programı, bir haftasonu medikal yoga, bir haftasonu ileri düzey asanalar ile meditasyonu kapsamak üzere toplam 5 hafta sonu olacaktır.
6 ay sürecek programda katılımcılardan her ay için çalışma raporu istenecektir.
Programın sonunda 150 saatlik İleri Düzey Yoga Sertifikası verilir.
Daha önce temel eğitimi bitirenler bu programın üzerine aldıkları diğer eğitimleri ekleyerek 500 saatlik ileri seviye eğitmen olmaya ve sertifika almaya hak kazanırlar.
 
Tarihler: 8-9 Ekim, 19-20 Kasım, 17-18 Aralık, 14-15 Ocak ve 11-12 Mart.
 
Ücretlendirme: 3500 TL. (+KDV)
(Yoga Alliance Europe ve Cardcert hariç)
 
Zorunlu okuma listesi: Yoga. Ölümsüzük ve Özgürlük (Mircea Eliade), Upanishadlar (Çev: Korhan Kaya), Hatha Yoga Pradipika (Türkçe çeviri ve yorumu Bora Ercan, kitap olarak basılmadı, metinlerden okunacak), Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutraları (Türkçe çeviri ve yorumu Bora Ercan, kitap olarak basılmadı, metinlerden gidilecek), Yoga Anatomi (Kaminoff).

Neden: Geleneksel öğretilerin geleneksel olmayan toplumlarda aktarılması / öğretilmesi / uygulanması içinde bir çok zorluk barındırır. Bu zorluk, bir geleneksel öğreti olan yoga için de söz konusudur.

Bu program, bu zorlukların farkındalığı ve Hariom’un yıllara dayanan deneyimiyle hazırlanmıştır. Bilgiyi ezberle edinip aktarma değil tam tersi bireysel olarak deneyimleyip yaratıcı sürecin bir parçası yapmak amacıyladır.

Yöntem: Dikey, yatay, çapraz ve spiral ilişki biçimleriyle, bireyin kendi yaratıcı gücünü ortaya çıkaran çok yönlü düşünme, okuma, yazma ve uygulamalarla dolu bir program. Vedalar’dan, Pradipika’ya kadar derinlemesine teorik incelemeler; Upanishad meditasyonlarından yüzlerce asanaya, asanaların anatomi ve fizyolojilerine kadar uygulamalar ve bunların aktarılma teknikleridir.