HARİOM YUP: Yoga Uzmanlaşma Programı

12 Eylül 2019 – 19 Nisan 2020

Hariom’un her yıl yeniliklerle sürekli kendini geliştirdiği ve dolayısıyla katılımcılarını da geliştirip dönüştürdüğü Temel Yoga Uzmanlık programı  bu yıl Temel Yoga Uzmanlık programını bu yıl 300 saat olarak sunuyoruz. 8 hafta sonunu kapsayan 16 buluşma boyunca yoganın temellerine inilecek ve  önceki YUP’lardaki gibi sadece Hatha Yoga’yı değil başlangıç düzey Jnana Yoga ve Meditasyon çalışmalarını kapsayacaktır. Bu çalışmalara katılma eksiksiz zorunluluğu söz konusudur.

Katılımcılar Yoga Sutraları, Pradipika, Upanishadlar, Samhitalar, Farkındalık Sutraları gibi temel eserleri okumak ve yorumlamakla yükümlüdürler. Bu eserlerin bazılarının Türkçeleri yoktur, katılımcılara Türkçeleri verilecektir.

Katılımcılar, program süresince mentörlerinin rehberliği doğrultusunda Hariom Yoga Merkezi’nde haftada en az iki çalışmaya katılmakla yükümlü olacaklar. Toplamda 75 saat çalışma tamamlanmalı ve raporlanmalıdır. Program sürsince en az 15 seans boyunca Hariom ve Om stüdyolarında devam eden seanslarda gözlem yapılacaktır. Mikro gruplar halinde mentörlerle  en az 25 saatlik seanslar gerçekleştirilecektir. Mentörlük buluşmalarının tarihleri 12 Ekim Cumartesi ilan edilcektir. İnziva 6 tam gündür. İnzivada aşram yaşamı deneyimlenir. Sabah çok erken başlayan pratikler gün boyu devam edecek ve katılımcılar bu sayede yogayı fiziksel, zihinsel ve spiritüel anlamda deneyimleme imkanı bulacaklar. İnzivanın bitiminden sonra Hariom Yoga Merkezi’nde planlanan staj programı içinde  herkese açık 10 staj seansı gerçekleştirecekler.

Bu program bütüncül bir yoga bilgisi edinmeyi ve paylaşabilecek düzeyde yetkinleşmeyi amaçlar. Bu nedenle katılımcılar  program boyunca verilen yazılı ve video ödevlerin eksiksiz tesliminden sorumlu olacaklardır. Herkesin bir araştırma konusu olacak ve bu konuda kapsamlı bir tez hazırlanacaktır. 

Katılımcılar program boyunca yüzlerce asana, pranayama, meditasyon teknikleriyle birlikte Jala Neti, Vaman Dhauti, Agnisar Kriya, Mauna, Upavasa gibi derin teknikleri de deneyimleme fırsatı bulurlar.

Katılım için rezervasyon formunun doldurulmasını rica ederiz.

Programı başarıyla tamamlayan katlımcılar Hariom Yoga Merkezi’nden sertifika almaya hak kazanırlar. Hariom Yoga Merkezi International Yoga Federation ve Yoga Alliance International gibi kurumların üyesidir. Dolayısıyla katılımcı istediği takdirde bu kurumlardan da belge alabilir (bu kurumların bir defaya mahsus diploma harcı vardır ve bu toplam ücrete dahil değildir).


Uzmanlar:

Bora Ercan
İrem Greenfield
Serhan Bulut

8 Hafta sonu 16 buluşma (112 Saat)
75 Saat ders katılımı
15 saat gözlem
25 saat mentörlük
6 gün İnziva (60 saat)
10 Staj dersi (15 saat) 

1. Buluşma
12 Ekim 2019 Cumartesi 12.00-18.00
13 Ekim 2019 Pazar 10.00 – 18.00

2. Buluşma
2 Kasım 2019 Cumartesi 12.00 – 18.00
3 Kasım 2019 Pazar 10.00-18.00

3. Buluşma
14 Aralık 2019 Cumartesi 12.00 – 18.00
15 Aralık 2019 Pazar 10.00-18.00

4. Buluşma
18 Ocak 2019 Cumartesi
19 Ocak 2019 Pazar

5. Buluşma
15 Şubat 2019 Cumartesi 12.00-18.00
16 Şubat 2019 Pazar 10.00-18.00

6. Buluşma
14 Mart 2019 Cumartesi 12.00-18.00
15 Mart 2019 Pazar 10.00-18.00

7. Buluşma
28 Mart 2019 Cumartesi 12.00-18.00
29 Mart 2019 Pazar 10.00-18.00

8.Buluşma
18 Nisan 2019 Cumartesi 12.00-18.00
19 Nisan 2019 Pazar 10.00-18.00

Ücret:
Program ücreti 10.500 TL +KDV
9 Eylül Pazartesi gününe kadar erken ödeme avantajı ile 9.000 TL + KDV

Önemli Bilgiler:
7 ay sınırsız Hariom ve Om yoga merkezlerinde kullanılabilecek sınırsız üyelik paketi programın ücretine dahildir.
Nisan’da gerçekleştirilecek 6 günlük inziva konaklama ve ulaşım program ücretine dahil değildir.
Katılımcıların onsekiz yaşını geçmiş olmaları zorunludur.
Bu programa katılma ön koşulu olarak en az bir yıllık düzenli yoga pratiğiniz olması beklenir.

300 Saatlik Yoga Uzmanlaşma Programına katılmak için lütfen formu doldurunuz