Meditasyonda Uzmanlaşma Programı

Bu eğitim meditasyonu çok yönlü ele alarak derinlemesine incelemeyi amaçlar. Çalışmalar bireysel deneyimler, grup meditaayonları, metin okumaları, video takipleri ve son olarak da inziva ile tamamlanır.

Tarihler

21-22 Ekim 2017

23-24 Aralık 2017

20-21 Ocak 2018

24-25 Mart 2018

21-22 Nisan 2018

31 Mayıs – 3 Haziran 2018, İnziva 

Genel Konu Başlıkları


İnsalığın zihinsel ve ruhsal gelişmesinin adımları: Antropolojik olarak insanın günümüze kadar yerküredeki macerası. 

Mezopotamya, Mısır ve İndus su kültürleri ve Akdeniz’in deniz kültürü. 

Eski Yunan ve Eski Hint kültürlerinin karşılıklı olarak incelenmesi. 

Modern dönem felsefesinde ve biliminde zihnin işleyişi (zihin felsefesi). 

Şaman, Sufi, Buda meditasyonlarının teorik ve pratik olarak incelenmesi.

Nefes, mantra, yantra, çakra uygulamaları. 

Enerji bedeninin anatomisi (çakra ve meridyen teknolojisi, kundalini felsefesi).

Geleneksel Upanishadik ve Tantrik Meditasyonlar.

Modern Kundalini ve Osho meditasyonları.

Odaklanma (consentration), farkındalık (awareness), zihinsellik (mindfulness) bilinçlilik (consciousness), yönelim (intentionality) kavramlarının açıklanması ve uygulanması.

Bireysel deneyim, yazma, üretme, yaratma, ifade etme ve çizme uygulamaları.